Extension og løse strenger

Merk: Noen av disse strengene vil være restvare og ikke noe vi vil få tak i igjen. Første-mann-til-mølla- prinsippet gjelder her, med andre ord!